Dugnadsfri

Ja, vi er stort sett en dugnadsfri klubb, men så ønsker vi også å gi våre turnere et enda bedre tilbud i form av en basishall, og bedre turnutstyr, dette vil gi en helt ny opplevelse for gymnaster. Derfor har vi nå sett på muligheten for å bygge opp litt kapital til dette.
Vi vil derfor selge Bambusa-sokker, noe som vil gi oss en inntekt opp mot 300.000 kr i året. Hver gymnast vil få utlevert en pose med sokker.

Og så har vi avslutningen vår på våren, da bidrar alle partiene med å fylle Bingsfosshallen med turnaktiviteter av mange slag.
På denne avslutningen trenger vi litt ekstra hjelp av dere foreldre.

Historie

Sørumsand Gymnastikkforening er en turnforening som ble etablert 5 februar 2002, og har i dag ca 250 medlemmer.  Vi trener i Bingsfosshallen og på Sørumsand barneskole.

Turnforeningen baserer seg på frivillig innsats, der trenere og foreldre aktivt bidrar for at barna skal få mulighet til å drive med turn.

I 17 år har fokuset vært glade barn i bevegelse.

Vi bruker treningskonsepter laget av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og fremgangen til gymnastene måles ved hjelp av idrettens grunnstige

Sørumsand Gymnastikkforening er i vekst og er en veldig populær forening for barn og ungdom i Sørum kommune.

Idrettens grunnstige 1

Idrettens grunnstige 1 inneholder 10 øvelsesgrupper.

Hver av gruppene er delt inn i 10 trinn etter økende vanskelighetsgrad.

Gjennom øvelsene får barna utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorienteringssansen, både individuelt og i samarbeid med andre.

Idrettens grunnstige 2

Idrettens grunnstige 2 inneholder i likhet med IG1 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe, til sammen 100 godkjenningselementer.

Nivået er høyere og gjennomføring av idrettens grunnstige 1 er en forutsetning før man begynner på idrettens grunnstige 2.

 

Styret

Leder: Mona Granbakken Mangen

Nestleder: Eline Mangen

Kasserer: Anita Halten Løken

Materialforvalter: Geir Rye

Styremedlem: Turid E Hochlin Aarhaug
                      Torfinn Halmøy 

Varamedlem:  Tina Reenskaug
                     Philip Norrman

Ungdomsrepresentant: Aurora Hoel