Dugnadsfri

Ja, du leste riktig, hos oss slipper du kakelotteri og andre former for dugnader.

Vi bruker all vår energi på ungene, og vil at de skal kunne bruke all sin energi på turning.

Vi ønsker at dere engasjerer dere i treningene ved å se på ungene, og gjerne hjelpe til ute på gulvet sammen med trenerne.

Og så har vi avslutningen vår på våren, da bidrar alle partiene med å fylle Bingsfosshallen med turnaktiviteter av mange slag.
På denne avslutningen trenger vi litt ekstra hjelp av dere foreldre.

Historie

Sørumsand Gymnastikkforening er en turnforening som ble etablert 5 februar 2002, og har i dag ca 250 medlemmer.  Vi trener i Bingsfosshallen og på Sørumsand barneskole.

Turnforeningen baserer seg på frivillig innsats, der trenere og foreldre aktivt bidrar for at barna skal få mulighet til å drive med turn.

I 17 år har fokuset vært glade barn i bevegelse.

Vi bruker treningskonsepter laget av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og fremgangen til gymnastene måles ved hjelp av idrettens grunnstige

Sørumsand Gymnastikkforening er i vekst og er en veldig populær forening for barn og ungdom i Sørum kommune.

Idrettens grunnstige 1

Idrettens grunnstige 1 inneholder 10 øvelsesgrupper.

Hver av gruppene er delt inn i 10 trinn etter økende vanskelighetsgrad.

Gjennom øvelsene får barna utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorienteringssansen, både individuelt og i samarbeid med andre.

Idrettens grunnstige 2

Idrettens grunnstige 2 inneholder i likhet med IG1 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe, til sammen 100 godkjenningselementer.

Nivået er høyere og gjennomføring av idrettens grunnstige 1 er en forutsetning før man begynner på idrettens grunnstige 2.

 

Styret

Leder: Mona Granbakken Mangen

Nestleder: Katrine Wilberg

Kasserer: Anita Halten Løken

Materialforvalter: Geir Rye

Styremedlem: Turid E Hochlin Aarhaug

Styremedlem: Torfinn Halmøy