Årsmøte i Sørumsand Gymnastikkforening

Det blir inkalt til årsmøter i Sørumsand gymnastikkforening. Vi anbefaler at dere deltar på disse, dette for å få innsikt i hva som skjer, og kunne påvirke foreningen i ønsket retning.

Det er ingen fare for å bli valgt inn i styret eller få noe verv om man møter opp, dette er allerede håndtert av valgkomiteen før årsmøtet.