Vær til stede

Sørumsand Gymnastikkforening og barna deres vil veldig gjerne vise frem hva vi gjør på treninga, så vi setter pris på at foreldre er til stede. Aller helst vil vi ha dere med under treningen som hjelpetrenere, men ellers kan dere se på ifra tribunen.

Partier og treningstider

I Sørumsand Gymnastikkforening er nedre aldersgrense 3 år, og vi har ingen øvre aldersgrense. Er det ønske om å opprette et nytt parti gjør vi det, så lenge vi har tilgang på hall og trenere.

Vi tilstreber å få plass til flest mulig, og hvis vi ser at vi kan få plass til flere ved å stokke litt om på partiene så gjør vi det. Det kan derfor bli mindre endringer i treningstidene og partiene.

Partier 2019/2020

Vi jobber med å sette opp partier og treningstider nå, men foreløpig kan vi si følgende:

Onsdager i Bingsfosshallen starter vi ca 17.30 med 2 partier for 2014-barn, og 1 parti for 1. klasse. Den neste timen er det 3 partier for 2.-4. klasse hvor et parti vil være for gutter. Vi avslutter kvelden med 2 partier for 5.-7 klasse og 1 parti for 8 klasse og eldre. Nøyaktige tider vil komme nærmere oppstart.

Foreldre/barn-partiene vil trene på Sørumsand skole på mandager eller fredager. 2016-barna 17.30-18.15 og 2015-barna 18.15-19.00. Her vil det etter påmelding sendes ut spørsmål om hvilken dag dere ønsker.

Partier for 2018/2019

..................................................

Gymlek Foreldre & Barn født 2015

Sørumsand skole, gymsal.
Mandagsparti "Gul" kl 17:30-18:15
Hovedtrener: Lilja Yr Halldorsdottir

Torsdagsparti "Rød" kl 17:30-18:15
Hovedtrener: Mona Mangen

Disse partiene passer for alle barn i alderen 3 år. En forelder eller foresatt er med barnet hele timen. Dette er en fin anledning til å gjøre noe sammen med barnet ditt.
Gymnastene utvikler koordinasjon, styrke, og utholdenhet. Noen enkle apparater introduserer barna for turn som idrett, selv om det på dette partiet blir lagt lite vekt på det turn-tekniske.

Timen legges opp med mye lek og aktiviteter. Både barn og voksen stiller i treningsklær.

Barna får oransje t-skjorte ved oppstart.

Gymlek Foreldre & Barn født 2014

Sørumsand skole, gymsal.

Mandagsparti "Gul" kl 18:15-19:00
Hovedtrenere: Silje Abrahamsrud

Torsdagsparti "Rød" kl 18:15-19:00
Hovedtrener: Mona Mangen

Disse partiene passer for alle barn i alderen 4 år. En forelder eller foresatt er med barnet hele timen. Dette er en fin anledning til å gjøre noe sammen med barnet ditt. Gymnastene utvikler koordinasjon, styrke, og utholdenhet. Noen enkle apparater introduserer barna for turn som idrett, selv om det på dette partiet blir lagt lite vekt på det turn-tekniske.

Timen legges opp med mye lek og aktiviteter. Både barn og voksen stiller i treningsklær.

Foreldre og barn født 2013

Bingsfosshallen onsdag kl 17:25-18:10

Parti "Gul".
Hovedtrener: Eline Mangen

Parti "Rød".
Hovedtrener: Marie Stoltenberg Tollefsrud

På disse partiene jobbes det mer med turnøvelser, men lek er en viktig del av treningen.

På disse partiene legger vi vekt på å utvikle de grunnleggende motoriske ferdighetene. Koordinasjon, fiksering av musklene, styrke, balanse, spenst og generelt utvikle gymnastenes kontroll over kroppen. Vi har med noen enkle turnøvelser. Treningen skal være morsom og legger ikke mye press på gymnastene.

1. klasse

Bingsfosshallen, onsdag kl 17:25-18:10 

Hovedtrener: Ingrid-Marie Fossland

På dette partiet legges det fremdeles mye vekt på de grunnleggende ferdighetene, men turnelementer kommer inn i treningen i en mye større grad enn tidligere.
Gymnastene blir introdusert for nye apparater, som f.eks. trampett. Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

2. klasse

Bingsfosshallen, onsdag kl 18:15-19:10

Hovedtrener: Lilja Yr Halldorsdottir

På dette partiet legges det fremdeles mye vekt på de grunnleggende ferdighetene, men turnelementer kommer inn i treningen i en mye større grad enn tidligere.
Gymnastene arbeider med utvikling av finmotorikken, samt et bredere utvalg av turnøvelser.
Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

3.-4. klasse

Bingsfosshallen, onsdag kl 18:15-19:10

Parti "Gul".
Hovedtrenere: Maria Seigmeier og Julia Vanner

Parti "Rød".
Hovedtrener: Ingrid-Marie Fossland og Rannveig Berglund

På dette partiet legges det fremdeles mye vekt på de grunnleggende ferdighetene, men turnelementer kommer inn i treningen i en mye større grad enn tidligere.
Gymnastene arbeider med utvikling av finmotorikken, samt et bredere utvalg av turnøvelser.
Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

5.-7. klasse:

Bingsfosshallen, onsdag kl 19:15-20:15

Parti "Gul".
Hovedtrenere: Marie Stoltenberg Tollefsrud og Andrea Berger

Parti "Rød".
Hovedtrener: Lilja Yr Halldorsdottir og Ingrid-Marie Fossland

På dette partiet jobbes det videre med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige, og det legges større vekt på at øvelsene gjøres feilfritt. Nye og litt mer avanserte turnøvelser blir introdusert.

Noen av gymnastene på dette partiet begynner med idrettens grunnstige 2.

8. klasse og eldre

Bingsfosshallen, onsdag kl 20:15-22:00
Hovedtrener: Marie Stoltenberg Tollefsrud / Eline Mangen

Dette er partiet for de eldste gymnastene våre. På dette partiet jobbes det videre med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige, og det legges stor vekt på at øvelsene gjøres feilfritt. Her er det bare utstyret vårt som setter begrensninger, og gymnastene får virkelig bryne seg på turnøvelser tilpasset den enkelte.

Gymnastene på dette partiet jobber vanligvis med idrettens grunnstige 2.

Voksenparti?

Vi har i dag ikke et parti for voksne som ønsker å utøve turn-trening.
Men hvis det er nok interesse for dette kan det bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Ta kontakt med oss på mail for å melde interesse.

Treningstøy

Barna må ha gymsokker eller trene barbent. Joggesko tillates ikke. Sokker uten antiskli-belegg er ikke tillatt.

Turntøy, eller annet treningstøy er anbefalt.

På foreldre/barn-partiene ønsker vi at også de voksne stiller i treningstøy.  

Langt hår skal settes opp med strikk på trening.

Det er ikke tillatt med smykker eller klokke.

Piercing må teipes.

Forsikring

Alle som har betalt medlemskontingent og er registrert som medlemmer, er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og turnforbund.
Se mer om dette hos NGTF.

Trenere

Alle våre trenere er registrert med trenerlisens hos NIF, og oppdateres med kurs gjennom idrettens organisasjoner.

Sørumsand Gymnastikkforening innhenter politiattest for alle sine trenere.