Vær til stede

Sørumsand Gymnastikkforening og barna deres vil veldig gjerne vise frem hva vi gjør på treninga, så vi setter pris på at foreldre er til stede. Aller helst vil vi ha dere med under treningen som hjelpetrenere, men ellers kan dere se på ifra tribunen.

Partier og treningstider

Ingen påmelding i år

På grunn av Korona-situasjonen har vi dessverre ikke mulighet til å ta imot nye medlemmer denne høsten. Vi er underlagt restriksjoner på hvor mange vi kan ha i en sal og må derfor prioritere de som allerede er medlem hos oss.

I Sørumsand Gymnastikkforening er nedre aldersgrense 3 år, og vi har ingen øvre aldersgrense. Er det ønske om å opprette et nytt parti gjør vi det, så lenge vi har tilgang på hall og trenere.

I år er det litt spesielt pga Korona, så vi har ikke mulighet til å ta inn nye medlemmer, og kan derfor ikke gi et tilbud til 3-åringene.

Vi tilstreber å få plass til flest mulig, og hvis vi ser at vi kan få plass til flere ved å stokke litt om på partiene så gjør vi det. Det kan derfor bli mindre endringer i treningstidene og partiene.

Gymlek Foreldre & Barn født 2016

Mandagsparti, Sørumsand skole, kl 17:30-18:15
Hovedtrener: Mona Mangen

Tirsdagsparti, Haugtun skole, kl 17:30-18:15
Hovedtrener: Mona Mangen

Fredagsparti, Sørumsand skole, kl 17:30-18:15
Hovedtrener: Julie Nordli

Disse partiene passer for alle barn i alderen 4 år. En forelder eller foresatt er med barnet hele timen. Dette er en fin anledning til å gjøre noe sammen med barnet ditt. Gymnastene utvikler koordinasjon, styrke, og utholdenhet. Noen enkle apparater introduserer barna for turn som idrett, selv om det på dette partiet blir lagt lite vekt på det turn-tekniske.

Timen legges opp med mye lek og aktiviteter. Både barn og voksen stiller i treningsklær.

Gymlek Foreldre & Barn født 2015

Mandagsparti, Sørumsand skole, kl 18:15-19:00
Hovedtrener: Torfinn Halmøy

Tirsdagsparti, Haugtun skole, kl 18:15-19:00
Hovedtrener: Mona Mangen

Fredagsparti, Sørumsand skole, kl 18:15-19:00
Hovedtrener: Julie Nordli

Disse partiene passer for alle barn i alderen 5 år. En forelder eller foresatt er med barnet hele timen. På disse partiene jobbes det mer med turnøvelser, men lek er en viktig del av treningen, vi legger vekt på å utvikle de grunnleggende motoriske ferdighetene. Koordinasjon, fiksering av musklene, styrke, balanse, spenst og generelt utvikle gymnastenes kontroll over kroppen. Vi har med noen enkle turnøvelser. Treningen skal være morsom og legger ikke mye press på gymnastene.

1. klasse

Bingsfosshallen, onsdag kl 17:25-18:15 

Parti "Gul".
Hovedtrener: Andrea Berger

Parti "Rød".
Hovedtrener: Lilja Yr Halldorsdottir

På dette partiet legges det fremdeles mye vekt på de grunnleggende ferdighetene, men turnelementer kommer inn i treningen i en mye større grad enn tidligere.

Gymnastene blir introdusert for nye apparater, som f.eks. trampett. Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

2.-4. klasse

Parti "Gul".
Bingsfosshallen, onsdag kl 17:25-18:15
Hovedtrener: Julie Nordli

Parti "Rød".
Bingsfosshallen, onsdag kl 18:20-19:10
Hovedtrener: Julie Nordli

Parti "Orange".
Bingsfosshallen, onsdag kl 18:20-19:10
Hovedtrener: Johanne Korsvoll

På dette partiet legges det fremdeles mye vekt på de grunnleggende ferdighetene, men turnelementer kommer inn i treningen i en mye større grad enn tidligere.
Gymnastene arbeider med utvikling av finmotorikken, samt et bredere utvalg av turnøvelser.
Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

2.-7. klasse gutter

Bingsfosshallen, onsdag kl 18:20-19:10

Hovedtrenere: Lilja Yr Halldorsdottir og Ingrid-Marie Fossland

På dette partiet legges det både vekt på de grunnleggende ferdighetene, men og turnelementer stor grad.
Gymnastene arbeider med utvikling av finmotorikken, samt et bredere utvalg av spennende turnøvelser.
Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

5.-7. klasse

Bingsfosshallen, onsdag kl 19:15-20:10

Parti "Gul IG1".
Hovedtrener: Rannveig Berglund

Parti "Rød IG1".
Hovedtrener: Andrea Berger

Parti "IG2".
Hovedtrener: Ingrid-Marie Fossland

På dette partiet jobbes det videre med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige og  idrettens grunnstige 2, det legges større vekt på at øvelsene gjøres feilfritt. Nye og litt mer avanserte turnøvelser blir introdusert.

8. klasse og eldre

Bingsfosshallen, onsdag kl 20:15-21:45
Hovedtrener: Andrea Berger

Dette er partiet for de eldste gymnastene våre. På dette partiet jobbes det videre med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige, og det legges stor vekt på at øvelsene gjøres feilfritt. Her er det bare utstyret vårt som setter begrensninger, og gymnastene får virkelig bryne seg på turnøvelser tilpasset den enkelte.

Gymnastene på dette partiet jobber vanligvis med idrettens grunnstige 2.

Voksenparti?

Vi har i dag ikke et parti for voksne som ønsker å utøve turn-trening.
Men hvis det er nok interesse for dette kan det bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Ta kontakt med oss på mail for å melde interesse.

Treningstøy

Barna må ha gymsokker eller trene barbent. Joggesko tillates ikke. Sokker uten antiskli-belegg er ikke tillatt.

Turntøy, eller annet treningstøy er anbefalt.

På foreldre/barn-partiene ønsker vi at også de voksne stiller i treningstøy.  

Langt hår skal settes opp med strikk på trening.

Det er ikke tillatt med smykker eller klokke.

Piercing må teipes.

Forsikring

Alle som har betalt medlemskontingent og er registrert som medlemmer, er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og turnforbund.
Se mer om dette hos NGTF.

Trenere

Alle våre trenere er registrert med trenerlisens hos NIF, og oppdateres med kurs gjennom idrettens organisasjoner.

Sørumsand Gymnastikkforening innhenter politiattest for alle sine trenere.