Vær til stede

Sørumsand Gymnastikkforening og barna deres vil veldig gjerne vise frem hva vi gjør på treninga, så vi setter pris på at foreldre er til stede. Aller helst vil vi ha dere med under treningen som hjelpetrenere, men ellers kan dere se på ifra tribunen.

Partier og treningstider

I Sørumsand Gymnastikkforening er nedre aldersgrense 3 år, og vi har ingen øvre aldersgrense. Er det ønske om å opprette et nytt parti gjør vi det, så lenge vi har tilgang på hall og trenere.

Dette turnåret håper vi blir mer normalt, og har også fått tatt inn nye medlemmer, som vi gleder oss til å bli kjent med!

Vi tilstreber å få plass til flest mulig, og hvis vi ser at vi kan få plass til flere ved å stokke litt om på partiene så gjør vi det. Det kan derfor bli mindre endringer i treningstidene og partiene utover året.

Oversikt over partiene for turnåret 2023/24

Gymlek Foreldre & Barn født 2020

Mandagsparti, Sørumsand skole, kl 17:30-18:15
Hovedtrener: Mona Mangen

Tirsdagsparti, Haugtun skole, kl 17:30-18:15
Hovedtrener: Aurora

Disse partiene passer for alle barn i alderen 3 år. En forelder eller foresatt er med barnet hele timen. Dette er en fin anledning til å gjøre noe sammen med barnet ditt. Gymnastene utvikler koordinasjon, styrke, og utholdenhet. Noen enkle apparater introduserer barna for turn som idrett, selv om det på dette partiet blir lagt lite vekt på det turn-tekniske.

Timen legges opp med mye lek og aktiviteter. Både barn og voksen stiller i treningsklær.

Gymlek Foreldre & Barn født 2019

Mandagsparti, Sørumsand skole, kl 18:15-19:00
Hovedtrener: Mona Mangen

Tirsdagsparti, Haugtun skole, kl 18:15-19:00
Hovedtrener: Aurora

Disse partiene passer for alle barn i alderen 4 år. En forelder eller foresatt er med barnet hele timen. På disse partiene jobbes det litt med turnøvelser, men lek er den viktigste delen av treningen, vi legger vekt på å utvikle de grunnleggende motoriske ferdighetene. Koordinasjon, fiksering av musklene, styrke, balanse, spenst og generelt utvikle gymnastenes kontroll over kroppen. Vi har med noen enkle turnøvelser. Treningen skal være morsom og legger ikke mye press på gymnastene.

Førskole

Bingsfosshallen, onsdag kl 17:15-18:00 
Hovedtrenere: Aurora og Susanne 

På dette partiet legges det fremdeles mye vekt på de grunnleggende ferdighetene, men turnelementer kommer inn i treningen i en større grad enn tidligere.

Gymnastene blir introdusert for nye apparater, som f.eks. trampett og airtrack. Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

Gymlek

Parti "Gul".
Bingsfosshallen, onsdag kl 17:15-18:00
Hovedtrener: Aurora

Parti "Oransje".
Bingsfosshallen, onsdag kl 17:15-18:00
Hovedtrener: Eline

Parti "Rød".
Bingsfosshallen, onsdag kl 17:15-18:00
Hovedtrener: Signe

På dette partiet legges det fremdeles mye vekt på de grunnleggende ferdighetene, men turnelementer blir stadig en viktigere del av treningen.

Gymnastene jobber med typiske turnøvelser og apparater. Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

2. klasse jenter

Bingsfosshallen, onsdag kl 18:05-18:55
Hovedtrener: Aurora og Signe

På dette partiet legges det fremdeles mye vekt på de grunnleggende ferdighetene, men turnelementer kommer inn i treningen i en mye større grad enn tidligere.
Gymnastene arbeider med utvikling av finmotorikken, samt et bredere utvalg av turnøvelser.
Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

3. klasse jenter

Bingsfosshallen, onsdag kl 18:05-18:55
Hovedtrener: Anine

På dette partiet legges det fremdeles mye vekt på de grunnleggende ferdighetene, men turnelementer kommer inn i treningen i en mye større grad enn tidligere.
Gymnastene arbeider med utvikling av finmotorikken, samt et bredere utvalg av turnøvelser.
Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

2.-3. klasse gutter

Bingsfosshallen, onsdag kl 18:05-18:55
Hovedtrenere: Eline

På dette partiet legges det både vekt på de grunnleggende ferdighetene, og på turnelementer i stor grad.
Gymnastene arbeider med utvikling av finmotorikken, samt et bredere utvalg av spennende turnøvelser.
Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige. 

4. klasse jenter

Bingsfosshallen, onsdag kl 19:00-19:50
Hovedtrener: Anine

På dette partiet legges det fremdeles mye vekt på de grunnleggende ferdighetene, men turnelementer vektlegges i en mye større grad enn tidligere.
Gymnastene arbeider med utvikling av finmotorikken, samt et bredere utvalg av turnøvelser.
Det legges fremdeles mye vekt på at treningen skal være morsom. Styrke, bevegelighet og holdning er viktige stikkord.

Det jobbes med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige.

5. klasse jenter

Bingsfosshallen, onsdag kl 19:00-19:50
Hovedtrener: Eline

På dette partiet jobbes det videre med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige og  idrettens grunnstige 2, det legges større vekt på at øvelsene gjøres feilfritt. Nye og litt mer avanserte turnøvelser blir introdusert.

4.-6. klasse gutter

Bingsfosshallen, onsdag kl 19:00-19:50
Hovedtrener: Rannveig

På dette partiet jobbes det videre med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige og  idrettens grunnstige 2, det legges større vekt på at øvelsene gjøres feilfritt. Nye og litt mer avanserte turnøvelser blir introdusert.

6. klasse jenter

Bingsfosshallen, onsdag kl 19:55-21:15
Hovedtrener: Eline

På dette partiet jobbes det videre med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige og  idrettens grunnstige 2, det legges større vekt på at øvelsene gjøres feilfritt. Nye og litt mer avanserte turnøvelser blir introdusert.

Mixtropp

Bingsfosshallen, onsdag kl 19:55-21:15
Trenere: Rannveig

Dette er partiet for de eldste gymnastene våre. På dette partiet jobbes det med turnøvelser rettet mot idrettens grunnstige, og det legges stor vekt på at øvelsene gjøres feilfritt. Her er det bare utstyret vårt som setter begrensninger, og gymnastene får virkelig bryne seg på turnøvelser tilpasset den enkelte.

Gymnastene på dette partiet jobber vanligvis med idrettens grunnstige 2.

Voksenparti?

Vi har i dag ikke et parti for voksne som ønsker å utøve turn-trening.
Men hvis det er nok interesse for dette kan det bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Ta kontakt med oss på mail for å melde interesse.

Treningstøy

Barna må ha gymsokker eller trene barbent. Joggesko tillates ikke. Sokker uten antiskli-belegg er ikke tillatt.

Turntøy, eller annet treningstøy er anbefalt.

På foreldre/barn-partiene ønsker vi at også de voksne stiller i treningstøy.  

Langt hår skal settes opp med strikk på trening.

Det er ikke tillatt med smykker eller klokke.

Piercing må teipes.

Forsikring

Alle som har betalt medlemskontingent og er registrert som medlemmer, er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og turnforbund.
Se mer om dette hos NGTF.

Trenere

Alle våre trenere er registrert med trenerlisens hos NIF, og oppdateres med kurs gjennom idrettens organisasjoner.

Sørumsand Gymnastikkforening innhenter politiattest for alle sine trenere.