Forsikring

Sørumsand Gymnastikkforening er tilsluttet NGTF (Norges Gymnastikk- og Turnforbund), og er dermed kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Registrerte trenere  har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring. 
NGTF har inngått avtale med Gjensidige Forsikring. 

Forsikringsbrosjyre Norges_Gymnastikk- og Turnforbund_2018

Forsikringsbevis og vilkår NGTF 2018

Mer informasjon om forsikringen kan leses på NGTF sine sider her NGTF.

Hvordan melde fra om en skade

Utøver selv (evt foresatte) melder selv fra om skade direkte til Gjensidige på en av linkene under, Sørumsand Gymnastikkforening varsles i tillegg.

For barn under 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds kollektive forsikring for alle barn:
Skadeskjema fra Gjensidige

For alle over 13 år – også de med trenerforsikring og konkurranseforsikring med utvidet dekning:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsskade/meld-skade-uihs

NB!

Medlemskontingent dekker forsikringen av gymnasten, hvis denne ikke er betalt er ikke gymnasten forsikret, og kan heller ikke delta på trening.