Betaling

Oppdatert info om treningsavgift inklusiv medlemskontingent for turnåret 2022/2023 kommer.

For nye medlemmer faktureres medlemskontingenten med en gang, denne være betalt før første trening, da denne dekker forsikringen.
Hvis ikke kontingent er betalt, kan man ikke delta på treningen. Eksisterende medlemmer skal ha betalt medlemskontingenten i februar (vanligvis 1.feb).
(Ved påmelding etter oppstart vil faktura for medlemskontingenten komme etter påmelding.)

Treningsavgift faktureres etter to treninger.