Betaling

Treningsavgift inklusiv medlemskontingent er 870 kroner for hele semesteret 2021/2022.

Denne summen består av:

  • Kr 250,- medlemskontingent
  • Kr 600,- treningsavgift
  • Kr   20,- til Mysoft som drifter medlemssystemet

For nye medlemmer faktureres medlemskontingenten med en gang, denne være betalt før første trening, da denne dekker forsikringen.
Hvis ikke kontingent er betalt, kan man ikke delta på treningen. Eksisterende medlemmer skal ha betalt medlemskontingenten i februar (vanligvis 1.feb).
(Ved påmelding etter oppstart vil faktura for medlemskontingenten komme etter påmelding.)

Treningsavgift faktureres etter to treninger.