Terminliste for våren 2021 er under planlegging

Ta kontakt med styret eller trener, hvis du ønsker informasjon utover det som står på vår hjemmeside.

Det kan dukke opp uforutsette endringer av treningstider, som ikke Sørumsand Gymnastikkforening har oversikt over nå.

Erfaringsmessig har barneskolene behov for gymsalen i våre treningstider et par ganger i løpet av sesongen.
Disse varsles så fort vi får beskjed fra skolen, og vi setter da evt opp ekstra treninger på slutten av sesongen.

Uke Bingsfosshallen onsdag Sørumsand skole mandag Sørumsand skole fredag Haugtun skole tirsdag
   4    Trening                        Trening                           Trening                         Trening                    
5 Trening Trening Trening Trening
6 Trening Trening Trening Trening
7 Trening Trening Trening Trening
8 Vinterferie Vinterferie Vinterferie Vinterferie
9 Trening Trening Trening Trening
10 Trening Trening Trening Trening
11 Trening Trening Trening Trening
12 Trening Trening Trening Trening
13 Påske Påske Påske Påske
14 Trening Trening Trening Trening
15 Trening         Trening           Trening         Trening
16 Avslutning Avslutning Avslutning Avslutning