Terminliste for høsten 2019 kommer snart

Oversikt over treningene utover høsten 2019 kommer snart.

Det kan dukke opp uforutsette endringer, som ikke Sørumsand Gymnastikkforening har oversikt over.

 

 

Bingsfosshallen

Barneskolen

Oversikt over treningene utover høsten 2019 kommer snart.

Erfaringsmessig har barneskolen behov for gymsalen i våre treningstider et par ganger i løpet av sesongen.
Disse varsles så fort vi får beskjed fra skolen.