Terminliste for høsten 2020 er under planlegging

Ta kontakt med styret eller trener, hvis du ønsker informasjon utover det som står på vår hjemmeside.

Det kan dukke opp uforutsette endringer av treningstider, som ikke Sørumsand Gymnastikkforening har oversikt over nå.

Erfaringsmessig har barneskolene behov for gymsalen i våre treningstider et par ganger i løpet av sesongen.
Disse varsles så fort vi får beskjed fra skolen, og vi setter da evt opp ekstra treninger på slutten av sesongen.

Uke Bingsfosshallen onsdag Sørumsand skole mandag Sørumsand skole fredag Haugtun skole tirsdag
37 Trening                           Trening Trening Trening
38 Trening Trening Trening Trening
39 Trening Trening Trening Trening
40   Høstferie                 Høstferie                           Høstferie                         Høstferie                    
41 Trening Trening Trening Trening
42 Trening Trening Trening Trening
43 Trening Trening Trening Trening
44 Trening Trening Trening Trening
45 Trening Trening Trening Trening
46 Ikke trening   Trening Trening Trening
47   Ikke trening              Trening                          Trening                        Trening                    
48 Trening Trening Trening Trening
49 Juleavslutning Juleavslutning Juleavslutning Juleavslutning